En mer effektiv håndtering av e-post for bedriften

Vi kjenner alle til frustrasjonen av å vente i det som føles som evigheter på svar på en e-post, eller når man ikke kommer gjennom på telefonen.

Organisering

Et gjentakende problem i mellomstore bedrifter spesielt, er manglende evne til å organisere kommunikasjonen, både innkommende og utgående. Ta for eksempel et lite, lokalt bilverksted. Det er ikke alltid økonomisk rom for å ansette en kundemottaker på heltid. Mekanikerne veksler mellom å reparere biler, svare telefonen, ringe kunder og følge opp henvendelser. Samtidig skal de gjerne følge opp hvilke utgående regninger som er betalte, og hvilke inngående regninger som står til forfall. Kundeservice blir nedprioritert.

Avhengighet

I slike tilfeller er det kritisk om plutselig en ansatt får langvarig fravær. Fraværet behøver ikke vare lenge, før misnøyen hos kunder melder seg. Kanskje ligger flere ubesvarte e-poster i en innboks som ikke har vært åpnet på dagevis. Hele bedriften er totalt avhengig av hver enkelt ansatt, til enhver tid.

Mulige løsninger

En felles innboks som gir full oversikt over alle innkommende e-poster vil løse problemet en gang for alle. Kundo tilbyr en digital løsning, som sørger for at alle e-poster kan leses og besvares, uavhengig av hvem som er på jobb. Klikk på for mer informasjon her.