Lover og regler for skjult reklame på bloggen?

Lurer du på hvordan du kan integrere reklame på bloggen? I Norge så er det strenge regler på akkurat dette feltet. For at du skal kunne reklamere med et produkt på bloggen din, må det markeres tydelig at dette er reklame, eller et sponset innlegg.

Om dette ikke blir gjort, blir det sett på som skjult reklame. Dette er ikke lov i følge norsk lov, og det betyr at Forbrukerombudet eller Markedsrådet kan ilegge deg en tvangsmulkt. Denne må du betale dersom du bryter loven igjen.

Flere av kjendisbloggerne i Norge, fikk i 2014 skriv om at de kunne risikere bøter fra 50.000 kroner eller mer. Det har blitt mer fokus på dette siden 2013, og det er nok fordi det er flere som tjener godt på bloggingen sin. Det er ikke alltid lett for alle leserne å vurdere om noe er reklame eller ikke, og derfor er loven streng på dette området. Det er ikke et problem å inkludere reklame i bloggen, så lenge du følger markedsføringsloven. Det svir godt i pengepungen dersom du skulle ende opp med å få en bot, som et resultat av noe som er så enkelt å implementere og følge, så følg loven rett og slett.