Veiledning om blogg som markedsføringsmiddel

Stadig flere blogger, enten som privatpersoner, eller som foretak. En blogg kan brukes til mye, også til markedsføring. Vanlige privatpersoner kan også tjene penger på bloggen sin, for eksempel gjennom at de inngår avtaler med firmaer som vil bruke bloggen til markedsføring. Det er strenge regler for reklame og markedsføring, og ikke alle er klar over hvilke regler som gjelder på dette området. Da er det lett å gjøre en feil. Man kan glemme at all reklame skal framstå tydelig som reklame, og man kan også glemme at bloggen kan ha mindreårige lesere, og at det gjelder strenge regler når det kommer til reklame rettet mot barn.

Heldigvis er Internett en god kilde til nyttig informasjon, slik at man også kan oppdatere seg om gjeldende regler angående reklame og bruk av blogg som markedsføringsmiddel. Dersom man vil lese mer om dette temaet og de reglene som gjelder, kan man lese veiledningen fra forbrukerombudet. Der finner man tips og råd om hvordan man skal reklamere for produkter og tjenester på bloggen på en lovlig måte. Det er veldig viktig å følge markedsføringsloven, og dersom man bryter denne loven, kan det få økonomiske konsekvenser.

Det er selvsagt tillatt å bruke en blogg til markedsføring eller salg av tjenester, så lenge man tydelig viser at dette er reklame. Mange foretak bruker blogger som et middel for markedsføring. Ved å tilby leserne ulike temaer og artikler som er interessante, får man flere lesere som besøker sidene, hvor de kan klikke seg videre til ulike kasinoer og spill. Oppdateringer av bloggen gjør at leserne kommer tilbake for mer informasjon senere.

Som privatperson er man også forpliktet til å følge markedsføringsloven når man blogger. Dette gjelder også dersom man får tilsendt gaver og produkter som man skal skrive en anmeldelse om. Da er man pliktig til å opplyse om dette, og fortelle leserne at dette er reklame. Det gjelder også dersom man skriver negativt om produktet.